27-10-2014

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden
van onze collega

             Jos van Horen

We leven mee met de familie.

Directie en schoolleiding
Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel